FANDOM


В DrakenSang Online съществуват различни видове предмети. Предметите биват екипировка, консумативи, действия, материали и скъпоценни камъни.

  • Екипировката се състои от оръжия, бижута и брони които могат да бъдат носени от съответната класа. Тя се дели на обикновена, усъвършенствана, магическа, удивителна, легендарна и уникална екипировка. Видовете екипировка, освен обикновените, легендарните и уникалните, могат да се комбинират по четворки на тезгяха с цел получаването на предмет-екипировка от по-добър вид. Всяка една от класите герои има свои собствени оръжия, бижута и брони, които не могат да се ползват от другите класи.
  • Консумативите са различни предмети които след използването им изчезват. Такива например са колбите за живот и мана, кристалите на истината и други.
  • Действията са специални предмети които дават възможност на играча да изрази определена емоция, като при активирането на тези предмети, героят на играча извършва определено действие - например вдига щанга или танцува.
  • Материалите са специален вид предмети които се използват в групи по 4 на тезгяха в следствие на което от тях се получава друг предмет.
  • Скъпоценните камъни се добавят към оръжията, бижутата и броните с цел да подобрят свойства им.

Подкатегории

Тази категория съдържа само една подкатегория.

Е

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики