FANDOM


В DrakenSang Online съществуват различни видове предмети. Предметите биват екипировка, консумативи, действия, материали и скъпоценни камъни.

  • Екипировката се състои от оръжия, бижута и брони които могат да бъдат носени от съответната класа. Тя се дели на обикновена, усъвършенствана, магическа, удивителна, легендарна и уникална екипировка. Видовете екипировка, освен обикновените, легендарните и уникалните, могат да се комбинират по четворки на тезгяха с цел получаването на предмет-екипировка от по-добър вид. Всяка една от класите герои има свои собствени оръжия, бижута и брони, които не могат да се ползват от другите класи.
  • Консумативите са различни предмети които след използването им изчезват. Такива например са колбите за живот и мана, кристалите на истината и други.
  • Действията са специални предмети които дават възможност на играча да изрази определена емоция, като при активирането на тези предмети, героят на играча извършва определено действие - например вдига щанга или танцува.
  • Материалите са специален вид предмети които се използват в групи по 4 на тезгяха в следствие на което от тях се получава друг предмет.
  • Скъпоценните камъни се добавят към оръжията, бижутата и броните с цел да подобрят свойства им.

Подкатегории

Тази категория съдържа само една подкатегория.

Е